Photobucket

C A N T I K . . . . . . . . .

Diposting oleh gaya-kosmo | 20.00

Allah Yang Maha Cantik dan suka akan yang cantik- cantik
Alam ciptaan Allah amatlah Cantik
Bunga-bunga berwarna merah, kuning, putih… dipadu dengan hijaunya dedaunan… dengan bentuk nan elok… sungguh perpaduan yang sempurna… sungguhlah Cantik
Langit biru… awan putih… berarak-arak…dengan bentuk yang indah amatlah Cantik …
Desiran angin… hamparan pemandangan… pegunungan… begitu menyejukkan pandangan… menyejukkan hati… dan semakin nyatalah kebesaran pencipta-Nya.. yaitu Yang Maha Cantik..
Tiada satupun alam ini tidak yang Cantik … semua begitu sempurna dalam penciptaan-Nya… semuanya Cantik …. seperti dalam firman-Nya :

“Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah”. (Al-Mulk : 3-4)

Sesungguhnya wanita diciptakan dengan keadaan yang Cantik … tapi.. sekaligus menjadikanya fitnah…
Kata Rasul, bila wanita berjalan satu langkah meninggalkan rumahnya, maka syaitan akan mengikutinya dari belakang….sehingga wanita adalah sumbernya fitnah… kecuali wanita menguatkan imannya… dengan menutup auratnya… dapat mengendalikan matanya, pendengaran dan lisanya dari yang dilarang Allah…

Cantik fisik adalah anugrah… tapi cantik hati adalah yang hakiki….
Cantik fisik sering menyesatkan diri maupun orang lain…
Cantik fisik sering membuat seseorang lalai.. sombong… dan sering menghantarkan seseorang ke jurang kenistaan… kemaksiatan…
Tapi Cantik hati… Cantik dari dalam sanubari yang akan memancarkan cahayanya sehingga akan menampilkan Cantik secara keseluruhan… iner beauty
Memancarkan ke Cantik wajahnya… karena wajahnya selalu tampak cerah…selalu ada senyum dibibirnya… semua masalah dihadapi dengan hati yang tenang… sabar… penuh keiklasan karena Allah…. Dia tahu semua ujian adalah cara Allah mempercantik dirinya, karenanya semua dikembalikan kepada Yang Maha Cantik
Memancarkan kecantikan perbuatan…. Karena setiap gerak langkahnya ditujukan untuk mencapai ridho dari Yang Maha Cantik …. Yang membuat ke Cantik kan….
Betapa Cantik Allah….
Dengan ciptaan yang cantik - cantik ….
Dan suka yang cantik - cantik
Cantik secara hakiki…. Cantik dari dalam hati….

Wahai para wanita….kita selalu berhias diri agar cantik ….
Berhias diri secara fisik itu biasa… Tapi berhias diri dengan keimanan itu yang utama….
Karena itulah yang diinginkan Allah yang Maha cantik pada hamba-Nya..
Sungguh cantik dan indah Islam menentukan kesempurnaan dari seorang anak manusia…
Karena semua orang dapat meraih ke cantik kan bila ia mau… walaupun ia tidak cantik /cacat secara fisik dalam pandangan manusia… tapi dalam pandangan Allah semua sempurna dalam penciptaan…
Itulah keadilan penciptaan… kehidupan ini adalah ujian… Allah hanya ingin menguji keimanan dari setiap mahluknya… ke cantikan fisik hanyalah perhiasan…
Ke cantik an hatilah yang menyebabkan seseorang mulia dimata manusia dan pastinya mulia dimata Yang Maha cantik … Allah Subhana wata’ala… Subhanallah….

0 komentar